Alianz ubezpieczenie auta

UBEZPIECZENIE OC + AC W INTERNETO­WEJ CENIE!

wylicz
Link4 OC

Tanie OC a polisa Smart Casco na rok już od 49zł

wylicz
MTU ubezpieczenia komunikacyjne

Wprowadzenie danych skanując kod AZTEC dowodu rejestracyjnego

wylicz
youcandrive hestia ubezpieczenie OC

Atrakcyjne ceny dla młodych kierowców poniżej 30-go roku życia.

wylicz

Wypowiedzenie umowy OC

Kto może wypowiedzieć umowę OC?

Po wygaśnięciu polisy OC, masz prawo zrezygnować z usług dotychczasowej firmy ubezpieczeniowej i wykupić na przykład tańsze ubezpieczenie samochodu w innym towarzystwie. Jak wiadomo ubezpieczenie OC kupuje się przeważnie na 12 miesięcy. Nie możemy wypowiedzieć umowy ubezpieczeniowej przed upływem tego roku.Wyjątkiem są samochody zabytkowe, jak również przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą aut, ponieważ mogą oni kupować ubezpieczenia krótkoterminowe.  Za polisę możemy zapłacić jednorazowo lub płatności rozłożyć w ratach.

Kiedy możemy wypowiedzieć umowę?

Wypowiedzenie umowy OC może nastąpić nie później niż jeden dzień przed upływem aktualnego okresu, na który została zawarta. Należy poszukać odpowiedniego dokumentu (wypowiedzenie OC) w Internecie. Wypełnić go i najlepiej osobiście zanieść do siedziby naszego towarzystwa ubezpieczeniowego. W sytuacji,  kiedy wypowiedzenie umowy wysyłamy pocztą należy pamiętać, że liczy się data otrzymania listu przez ubezpieczyciela.

Ads code goes here

Wypowiedzenie polisy składamy w następujących sytuacjach:

  • Kiedy sprzedajemy lub kupujemy samochód
  • Kiedy chcemy zmienić zakład ubezpieczeniowy

Jeśli po upływie roku czasu od momentu wykupienia polisy nie złożymy na czas wypowiedzenia, zostaje ona automatycznie przedłużona o kolejne 12 miesięcy. Na początku zapoznajmy się z warunkami ogólnymi, ponieważ firma mogła zastrzec sobie sposób przerwania umowy.

Kiedy nie opłacimy całej składki za polisę, nasza umowa OC automatycznie nie zostanie przedłużona. Wygaśnie umowa ubezpieczenia i jej  wypowiedzenie  nie będzie wtedy konieczne.

Jakie informacje powinno posiadać wypowiedzenie?

Wypowiedzenie polisy OC musi zawierać:

  • Nasze dane osobowe (adres, imię i nazwisko, nr dowodu)
  • Markę samochodu
  • Numer rejestracyjny auta
  • Numer i serię aktualnej polisy OC
  • Dane towarzystwa ubezpieczeniowego (pełną nazwę i adres)
  • Datę, miejsce i podpis złożony przez właściciela pojazdu
  • Właściwy tytuł  (Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych)

Ważna jest także podstawa prawna, więc obowiązkowo powinniśmy dodać klauzulę :

Na podstawie Ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, wypowiadam umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Czemu służy zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia?

Po otrzymaniu naszego wypowiedzenia TU powinno dostarczyć nam zaświadczenie o przebiegu naszego ubezpieczenia. Zawarte w nim będą dane o ilości bezszkodowych lat prowadzenia pojazdu i aktualnych zniżek bonus malus.

Co w sytuacji, gdy nie będziemy mieć tego zaświadczenia? Przy podpisywaniu nowej umowy OC z innym towarzystwem, będziemy musieli podpisać oświadczenie o aktualnych zniżkach bądź zwyżkach na ubezpieczenie. Może się zdarzyć, że popełnimy błąd. Następstwem tego może być odmowa wypłaty poszkodowanemu odszkodowania. Odpowiedzialność egzekwowana będzie wtedy w sposób bezpośredni.

Kiedy sprzedaje swój samochód

W sytuacji kiedy sprzedajemy auto, niektóre zakłady ubezpieczeniowe wymagają kserokopii umowy kupna-sprzedaży samochodu. Mamy wtedy pewność, że zanosząc wypowiedzenie umowy i dowód sprzedaży, należycie wypowiadamy umowę ubezpieczeniową. Kiedy nabywca samochodu będzie miał szkodę do pokrycia z ubezpieczenia OC, wówczas my będziemy bezpieczni i nie stracimy żadnych zniżek.

Pamiętajmy, że w przypadku niewypowiedzenia przez nas umowy na sprzedany samochód polisa przedłuża się automatycznie. To my możemy ponieść koszta nowej polisy.

W sytuacji, gdy nowy nabywca pojazdu wypowie aktualną umowę OC, wtedy zakład ubezpieczeniowy w ciągu 14 dni powinien przeliczyć i zwrócić składkę ubezpieczeniową staremu właścicielowi. Składka dotyczy tego okresu ubezpieczenia, z którego w żaden sposób nie korzystał.

Kiedy kupuję auto

Nabywca samochodu, przed upływem 30 dni, ma prawo wypowiedzieć aktualną umowę ubezpieczeniową. Jeżeli tego nie zrobi, wówczas automatycznie zostaje ona przedłużona na kolejny okres na nowego nabywcę.

Zdarza się, że zniżki kolejnego właściciela auta są mniejsze od sprzedającego. W takiej sytuacji ubezpieczyciel ma prawo do rekalkulacji składki, a my musimy ja zapłacić. W naszym interesie leży poprosić ubezpieczyciela o przeliczenie kwoty składki. Unikniemy wtedy niemiłych dla nas niespodzianek. TU często wysyła taką ofertę  po upływie terminu, w którym możemy wypowiedzieć umowę.

Zastanówmy się nad wyborem odpowiedniego towarzystwa ubezpieczeniowego. Pamiętajmy jednak, że w przypadku zmiany ubezpieczyciela, mamy tylko 30 dni od daty zakupu samochodu na złożenie wypowiedzenia umowy.

Kradzież lub kasacja samochodu

W przypadku  kradzieży bądź kasacji auta możliwe jest wypowiedzenie umowy OC przed jej upływem. Należy udać się wtedy do naszego ubezpieczyciela i przedstawić zaświadczenie o wyrejestrowaniu samochodu. Zaświadczenie to wystawi nam wydział komunikacji.