Alianz ubezpieczenie auta

UBEZPIECZENIE OC + AC W INTERNETO­WEJ CENIE!

wylicz
Link4 OC

Tanie OC a polisa Smart Casco na rok już od 49zł

wylicz
MTU ubezpieczenia komunikacyjne

Wprowadzenie danych skanując kod AZTEC dowodu rejestracyjnego

wylicz
youcandrive hestia ubezpieczenie OC

Atrakcyjne ceny dla młodych kierowców poniżej 30-go roku życia.

wylicz

Ubezpieczenie OCP przewoźnika w ruchu krajowym i zagranicznym

Wykup dodatkowe OCP ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i nie martw się o przewożony towar! Wysoka suma gwarancyjna, szybkie odszkodowania, nieustanna ochrona! Możliwość negocjowania stawek polisy, dopasowanej do Twoich potrzeb! Najlepsze OCP ubezpieczenia online.

OCP jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, które wynika z jego zarobku przy przewożeniu towarów. Jest ono całkowicie dobrowolne, choć zdarza się, iż klienci wymagają go od firmy przewozowej, gdy chcą skorzystać z jej usług. Umowa między przewoźnikiem, a ubezpieczalnią zazwyczaj zawierana jest na 12 miesięcy.

Ads code goes here

Korzyści posiadania polisy OCP

 • Całkowita gwarancja ubezpieczenie danego przewoźnika w razie niepoprawnego wywiązania się z umowy dotyczącej przejazdu. Znaczy to tyle, iż przewoźnik osobiście nie odpowiada za kradzieże, za zniszczenia towaru, czy opóźnienie dostawy.
 • Dla osób, które korzystają z danej firmy przewozowej daje gwarancję, że w razie nie otrzymania towaru, czy otrzymania uszkodzonego towaru, zostanie wypłacone im należne odszkodowanie w wysokości adekwatnej do szkody.
 • Większe zaufanie u klientów – coraz rzadziej klienci decydują się na przewoźników, którzy nie posiadają ubezpieczenia.
 • Możliwość wyboru odpowiedniego zakresu ubezpieczenia, adekwatnie do swoich potrzeb.
 • Ochrona przed różnymi niespodziewanymi sytuacjami, typu pożary, różne awarie, itd. również podczas przebywania na parkingach strzeżonych.
 • Zdarzają się ubezpieczalnie, które wypłacają należne odszkodowanie, nawet, w sytuacji, gdy zawinił kierowca.
 • Stała kwota sumy gwarancyjnej, która zawsze pokrywa całkowitą wartość przewożonego towaru.
 • Indywidualne zasady obliczania składek dla każdego klienta – ceny zdecydowanie niskie.
 • Możliwość negocjacji ceny polisy.
 • Tańsze możliwości ubezpieczenia w przypadku udziału własnego.
 • Możliwość ubezpieczenia towarów niebezpiecznych, typu: alkohol, papierosy, dzieła sztuki, zwierzęta, itd. W tym wypadku składki są trochę większe, ale wynika to z tego, że w takich wypadkach istnieje większe ryzyko.
 • Możliwość wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika zarówno krajowe, jak międzynarodowe.
 • Możliwość skorzystania z usług doradcy od spraw ubezpieczeń, który pracuje dla ubezpieczalni, który doradzi, jaki zakres ubezpieczenia jest najlepszy dla klienta.
 • Szybkie załatwienie formalności, zrozumiałe umowy bez żadnych „haczyków”, sympatyczna obsługa klienta.
 • Ochrona przewoźnika 24 godziny na dobę.

Najtańsze ubezpieczenie OC związane z działalnością lotniczą. Kompleksowe pakiety, dogodne sposoby płatności. Obsługa klientów indywidualnych, jaki i firm. Spore oszczędności. Ubezpieczenie OC użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą to gwarancja bezstresowych lotów. Umowa na jasnych zasadach. Zadzwoń i sprawdź.

Wyżej wspomniane ubezpieczenie OC skierowane jest zgodnie z nazwą dla użytkowników, przewoźników oraz przedsiębiorców lotniczych. Powyższe ubezpieczenie OC dotyczy osób fizycznych oraz osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi. Wykupując ubezpieczenie spełniasz nałożony na Ciebie obowiązek zawarty w ustawie oraz masz pewność bezpiecznego użytkowania statków powietrznych oraz prowadzenia działalności lotniczej.

Ubezpieczenie OC użytkowników statków powietrznych, przewoźników oraz innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą obejmuje szkody, pojmowane jako uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć osoby trzeciej, a ponadto szkody polegające na uszkodzeniu mienia na ziemi, powierzchni wody lub w powietrzu, wtedy kiedy opisywane zdarzenie powodujące wypadek miało miejsce na pokładzie statku powietrznego lub podczas wszelkich czynności związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem. Opisywane ubezpieczenie OC można rozpatrywać z punktu widzenia przewoźnika lotniczego oraz innych przedsiębiorców wykonujących działalność lotniczą. W pierwszym przypadku ubezpieczyciel bierze odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku ruchu statków powietrznych. W drugim natomiast, ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną przedsiębiorców za szkody, które zaistniały podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, a ponadto były one wynikiem wykonywania czynności związanych z działalnością lotniczą.

Warto także wskazać na różne sumy gwarancyjne opisywanego ubezpieczenia OC. Jeżeli mówimy o ubezpieczeniu OC użytkownika statku powietrznego, który zajmuje się lotami niehandlowymi, używając do tego statku powietrznego, którego waga nie przekracza 2700 kg, wówczas w odniesieniu do każdego pasażera w ramach jednego lotu, z tytułu jednego zdarzenia zawartego w umowie ubezpieczeniowej suma ta wynosi 100 tysięcy SDR. W przypadku OC przewoźnika lotniczego nie ma określonej sumy gwarancyjnej. Z kolei w przypadku ubezpieczenia OC innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą jej wysokość zależy od charakteru prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności.

Ubezpieczenie przewoźnika wybór idealnego OC. Najlepsze OC dla przewoźników w ruchu krajowym i międzynarodowym. Ubezpieczenie towarów od załadunku po wyładunek w miejscu docelowym u docelowego odbiorcy. Najlepsze ubezpieczenia przewoźników na okoliczności wypadku, awarii i opóźnień. Zadbaj o siebie i wykup praktyczną polisę.

Ubezpieczenie OC przewoźnika kierowane jest dla osób, które zarobkowo zajmują się przewożeniem towarów w ruchu krajowym lub międzynarodowym. Ubezpieczenie OC przewoźnika obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczającego związaną z utratą, uszkodzeniem lub ubytkiem towaru, które to powstały w czasie od ich przyjęcia, przez przewóz, po wydanie ich docelowemu odbiorcy. Ubezpieczeniu podlega też czas przewozu towarów, za opóźnienia również możemy domagać się wypłaty stosownego odszkodowania.

Ubezpieczenie OC przewoźników obejmować może również ewentualne koszty i inne problemy związane z koniecznością przeładunku lub zmagazynowania towaru, jeżeli konieczność przeładunku lub czasowego zmagazynowania towaru wynikają z powodu wypadku z udziałem zwierząt, przedmiotów lub osób trzecich albo związany jest z inną awarią wynikłą na trasie podczas przewozu towarów. Ubezpieczenie tego rodzaju pokrywać może również koszty powołania rzeczoznawców i innych ludzi, którzy wezwani zostali do ocenienia rozmiarów szkody lub ustalenia szczegółowych okoliczności jej powstania. Polisa OC dla przewoźników obejmować może zarówno pojazdy własne przewoźnika, jak i pojazdy wynajęte (lub wzięte w leasing) do celów prowadzenia działalności jako przewoźnik towarów.

OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym

Ubezpieczenie najwyższej noty. OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym- minimum formalności, zaskakująco niskie składki, rzetelna obsługa. Zaufaj najlepszym. Zawrzyj umowę OC właśnie u nas. OC przewoźników drogowych w ruchu krajowym przodujące na rynku! Gwarancja zadowolenia i nienagannej ochrony.

Jeżeli wykonujesz zarobkowo pracę o charakterze drogowego przewozu towarów w ruchu krajowym, chciałbyś ubezpieczyć siebie jako osobę fizyczną lub osobę prawną, bądź jesteś zainteresowany ubezpieczeniem dla jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną to ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym jest dla Ciebie. Posiadanie powyższej polisy OC wiąże się z wieloma korzyściami, po pierwsze otrzymujesz ochronę przed ryzykami zawartymi w umowie ubezpieczeniowej. Ryzyka te, ściśle dotyczą tego czym na co osoba ubezpieczona jest szczególnie narażona w swojej pracy.

Ponadto możesz liczyć na wypłatę odszkodowania przez ubezpieczyciela, w przypadku zaistnienia szkody. Co więcej ubezpieczyciel oferuje pełną obsługę zarówno wtedy gdy zaistnieje szkoda, ale także na poziomie zawierania umowy. Powyższą polisę OC można zawrzeć bez zbędnych formalności. Procedura nawiązania współpracy jest bardzo prosta, gdyż wystarczy wypełnić jeden wniosek, a ubezpieczenie będzie praktycznie na wyciągnięcie ręki. Ponadto ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym jest bardzo atrakcyjne cenowo, a składki można płacić w systemie ratalnym, co stanowi duże udogodnienie.

Ochrona ubezpieczeniowa tego OC wyraża się w odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego, która wynika z jego działalności zarobkowej (przewoźnik drogowy w ruchu krajowym), z tytułu umowy zawartej przez ubezpieczonego, wedle której zobowiązał się on do przewozu towarów na terenie Polski. Usługi przewozowe mogą być świadczone zarówno z wykorzystaniem pojazdów własnych, jak i podnajętych. Ubezpieczyciel oferuje ochronę zgodną z wytycznymi znajdującymi się w prawie przewozowym oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ubezpieczyciel rozpatruje wszelkie sprawy, które związane są z utratą, ubytkiem lub uszkodzeniem towarów przewożonych przez ubezpieczonego. Osoba ubezpieczona może także liczyć na pokrycie przez ubezpieczyciela dodatkowych kosztów związanych z procesami roszczeniowymi, zapobieganiem lub zmniejszaniem rozmiarów szkody lub też przeładunkiem bądź przechowywaniem towarów.

OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym

OC dla przewoźników drogowych w ruchu międzynarodowym na Twoją kieszeń. Szybko i łatwo. Wystarczy jeden wniosek. Załatwiamy wszelkie formalności. Posiadamy ofertę odpowiednią dla Ciebie. OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym- nieporównywalnie dobre, najwyższej jakości. Zadzwoń i dowiedz się dlaczego właśnie my.

Powyższe ubezpieczenie OC jest przeznaczone dla osób fizycznych, prawnych, ale również dla jednostek organizacyjnych, które nie są osobami prawnymi. Opisywane ubezpieczenie dotyczy podmiotów, które wykonują przewóz towarów w drogowym ruchu międzynarodowym. Działalność ta musi mieć charakter zarobkowy. Rzecz jasna przewoźnik drogowy narażony jest na wiele ryzyk związanych z jego działalnością. Warto więc zadbać o odpowiednie ubezpieczenie OC, które przed tymi ryzykami będzie nas w stanie uchronić. Ubezpieczyciel, w razie potrzeby wypłaci odszkodowanie oraz zapewni fachową pomoc na każdym etapie trwania umowy ubezpieczeniowej, również w przypadku powstania szkód. Ten rodzaj ubezpieczenia wolny jest od skomplikowanych procedur i formalności. Wystarczy wypełnić jeden wniosek, a będziemy o krok od wykupienia polisy OC. Co więcej składki można spłacać ratalnie, bez ukrytych opłat. Dzięki temu mamy pewność, że opłaty nie będą stanowić dla nas problemu.

Przedmiot ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym stanowi odpowiedzialność cywilna osoby ubezpieczonej związana z prowadzoną przez nią działalnością, a więc zarobkowym przewozem towarów w ruchu międzynarodowym, ale także ruchu międzynarodowym połączonym z krajowym. Powyższa odpowiedzialność cywilna dotyczy umowy zawartej przez ubezpieczonego, która traktuje o przewozie towarów, przy użyciu własnych bądź cudzych środków transportu.

Ubezpieczyciel służy ochroną ubezpieczeniową, która wskazana została w Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów. Najczęściej ubezpieczenie obejmuje utratę lub uszkodzenie towarów, powstałe od momentu ich przyjęcia, do momentu wydania ich odbiorcy. Ponadto ubezpieczyciel pokrywa koszty jakie poniósłby ubezpieczony w ramach dochodzeń roszczeniowych, zapobiegania lub zmniejszania wymiarów szkody, przeładunku lub przechowywania towarów. Koszty te wchodzą w skład sumy gwarancyjnej. Polisę OC można rozszerzyć także o inne ryzyka, wówczas musimy liczyć się z dodatkowymi opłatami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *