Ubezpieczenie graniczne dla obcokrajowców wjeżdżających do Polski

Ubezpieczenie graniczne – rodzaj ubezpieczenia OC, które obowiązkowe jest dla obcokrajowców spoza Unii Europejskiej oraz Szwajacarii, Norwegii, Islandii, Sebii, Angory i obowiązuje na terenie wszystkich tych krajów. Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla obcokrajowców o zakresie regulowanym ustawą.

Ubezpieczenie graniczne jest podrodzajem obowiązkowego w Polsce ubezpieczeni OC i obowiązuje posiadaczy pojazdów na zagranicznych numerach, które przebywają w Polsce, a nie posiadają polskiego ubezpieczenia OC, czyli jest to ubezpieczenie OC dla obcokrajowców przebywających w Polsce. Co ważne, obcokrajowców spoza krajów Unii Europejskiej, a także Szwajcarii, Serbii, Angory lub Norwegii czy Islandii. Zakresem działań i sumą gwarancyjną nie różni się ono od ubezpieczenia OC oferowanego dla Polaków.

Ads code goes here

Jedynie czas trwania ubezpieczenia jest inny, bo wynosi 30 dni, a w uzasadnionych przypadkach (na przykład wygaśnięcia Zielonej Karty podczas pobytu w Polsce) może być przedłużany łącznie do 12 miesięcy. Ubezpieczenie tego typu ważne jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz właśnie w Szwajcarii, Serbii, Angorze, Norwegii oraz Islandii.

Ubezpieczenie graniczne oferowane jest przez wielu ubezpieczycieli, nie tylko tych, którzy wyspecjalizowani są w oferowaniu ofert dla osób z zagranicy, a szczegóły dotyczące zawierania i zakresu ochrony granicznego ubezpieczenia OC znaleźć można w specjalnej ustawie, co oznacza, że zakres ubezpieczenia granicznego OC, tak samo jak zwyczajnego ubezpieczenia OC u wszystkich oferujących je ubezpieczycieli wygląda dokładnie tak samo. Dlatego właśnie szukając odpowiedniego ubezpieczenia granicznego OC warto sugerować się jedynie ceną. Na zawarcie umowy o granicznym ubezpieczeniu OC obcokrajowiec ma czas trzydziestu dni.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *