Alianz ubezpieczenie auta

UBEZPIECZENIE OC + AC W INTERNETO­WEJ CENIE!

wylicz
Link4 OC

Tanie OC a polisa Smart Casco na rok już od 49zł

wylicz
MTU ubezpieczenia komunikacyjne

Wprowadzenie danych skanując kod AZTEC dowodu rejestracyjnego

wylicz
youcandrive hestia ubezpieczenie OC

Atrakcyjne ceny dla młodych kierowców poniżej 30-go roku życia.

wylicz

Ubezpieczenie biura rachunkowego

Najlepsze ubezpieczenie biura rachunkowego. Ubezpieczenie obowiązkowe OC biura rachunkowego i ubezpieczenie nadwyżkowe OC. Zróżnicowany zakres, szerokie możliwości ochrony. Zapoznaj się z aktualnymi rankingami i skorzystaj z najlepszego ubezpieczenia biur rachunkowych. Poczuj się bezpiecznie, płać niskie składki i otrzymaj wysokie świadczenia.

Ubezpieczenie biura rachunkowego w zakresie OC jest w Polsce obowiązkowe, z zakresem ściśle określonym ustawą sejmową z dnia 16 grudnia 2008. Na mocy tej samej ustawy minimalna kwota ubezpieczenia OC dla biura rachunkowego wynosi 15000 euro. Oznacza to, że biuro rachunkowe, które poniosło straty w związku z błędami księgowymi może domagać się od firmy ubezpieczającej piętnastu tysięcy euro. W ramach ubezpieczenia można domagać się również pokrycia ewentualnych strat związanych z  grzywnami, odsetkami oraz innymi błędami i karami związanymi z prowadzeniem biura rachunkowego.

Ads code goes here

Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla biur rachunkowych można oczywiście rozszerzyć. o OC nadwyżkowe, które obejmować może na przykład: zniszczenie lub zagubienie dokumentów związanych z prowadzeniem działalności biura rachunkowego,  szkody wyrządzone przez podwykonawców biura rachunkowego lub zabezpieczenie sądowe, a także wiele innych elementów, związanych z ryzykiem zawodowym biura rachunkowego.

Jeżeli interesuje nas jedynie ubezpieczenie OC w zakresie ubezpieczenia obowiązkowego, bez ubezpieczeń dodatkowych, nadwyżkowych to za jedyne kryterium doboru ubezpieczenia powinniśmy obrać cenę takiego ubezpieczenia, bo OC dla biur rachunkowych w zakresie obowiązkowym ma swój zakres ściśle regulowany przez ustawę sejmową. Dopiero, gdy interesują nas ubezpieczenia nadwyżkowe OC dla biur rachunkowych powinniśmy zainteresować się zakresem takiego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie OC za bezcen! Tylko u nas, skuteczna ochrona, tanie składki. Niezrównane OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Nieprzeciętne ubezpieczenie dla nieprzeciętnego przedsiębiorcy. Wykup OC przedsiębiorcy wykonującego działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Idealne OC, tylko u nas.

Ten rodzaj ubezpieczenia przeznaczony jest dla przedsiębiorców, którzy posiadają uprawnienia umożliwiające prowadzenie ksiąg rachunkowych. Przedsiębiorcy, którzy oferują usługi w tym zakresie muszą zawrzeć ubezpieczenie OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a obowiązek ten wynika z ustawy. Posiadanie polisy OC niewątpliwie przyczynia się do wzrostu naszej wiarygodności u potencjalnych kontrahentów. Co więcej możemy ochronić się przed niepotrzebnymi stratami, gdyż w przypadku wyrządzenia przez nas szkód, to ubezpieczyciel wypłaci osobom trzecim należne odszkodowanie. W związku z powyższym prowadzona przez nas działalność gospodarcza funkcjonuje lepiej, a my nie jesteśmy obarczeni dużą ilością ryzyka, jak miałoby to miejsce bez posiadania ubezpieczenia OC. Ponadto możesz ustalić wraz z ubezpieczycielem jak będzie wyglądał schemat opłacania składek.

Dokładne informacje o zakresie i przedmiocie opisywanego ubezpieczenia OC znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna przedsiębiorców, których działalność dotyczy prowadzenia ksiąg rachunkowych lub też czynności doradztwa podatkowego, za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem tejże działalności. Omawiając ten rodzaj ubezpieczenia OC, należy wskazać na istnienie trzech sum gwarancyjnych w odniesieniu do jednego zdarzenia:

  • Jeżeli działalność dotyczy zarówno usług prowadzenia ksiąg rachunkowych, jak i czynności doradztwa podatkowego, wówczas wynosi ona 15 tysięcy euro.
  • Kiedy działalność opiera się tylko na prowadzeniu ksiąg rachunkowych mówimy o minimalnej sumie 10 tysięcy euro.
  • W przypadku usług związanych wyłączenie z doradztwem podatkowym, suma ta jest najniższa i wynosi 5 tysięcy euro.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *