Alianz ubezpieczenie auta

UBEZPIECZENIE OC + AC W INTERNETO­WEJ CENIE!

wylicz
Link4 OC

Tanie OC a polisa Smart Casco na rok już od 49zł

wylicz
MTU ubezpieczenia komunikacyjne

Wprowadzenie danych skanując kod AZTEC dowodu rejestracyjnego

wylicz
youcandrive hestia ubezpieczenie OC

Atrakcyjne ceny dla młodych kierowców poniżej 30-go roku życia.

wylicz

Ubezpieczenie OC członków zarządu spółki kapitałowej

Najlepsza ochrona dla Twojej spółki. Niezastąpione Ubezpieczenie OC członków władz spółki kapitałowej. Godne podziwu warunki. Tanie składki. Potrzebujesz OC dla członka władz spółki kapitałowej? Zadzwoń do nas. Zapytaj o rozszerzenia. Wybierz najlepsze rozwiązanie.

Powyższy rodzaj ubezpieczenia przeznaczony jest dla członków zarządów, członków rad nadzorczym, a także prokurentów spółek kapitałowych. Warto zaznaczyć, że w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki kapitałowej to spółka zawiera ubezpieczenie na rzecz członków jej władz. Spółka pełni więc rolę ubezpieczającego, zaś członkowie jej władz ubezpieczonych. Niewątpliwie korzyścią wynikającą z tego rodzaju ubezpieczenia jest ochrona majątku osób i spółek związanych z działalnością spółek kapitałowych. Jeśli podczas funkcjonowania spółki dojdzie do uchybień ze strony zarządzających, a uchybienia te spowodują szkody osobom trzecim, ubezpieczyciel pokryje koszty związane z odszkodowaniem. Ponadto ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty w sytuacjach, kiedy szkody powstały w skutek działania lub zaniechania ze strony ubezpieczonego. Bardzo często pokrywa on także koszty związane z kosztami obrony w przypadku wniosków roszczeniowych.

Ads code goes here

Ubezpieczenie OC obejmuje odpowiedzialność cywilną zarówno obecnych, jak i przyszłych członków spółki kapitałowej za szkody spowodowane nie tylko osobom trzecim, ale także samej spółce. Ochroną ubezpieczeniową objęte są działania podejmowane w związku z powierzonymi obowiązkami. Będąc właścicielem polisy OC członków władz spółki kapitałowej możemy liczyć na następujące udogodnienia:

  • Pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem przez ubezpieczyciela rzeczoznawców (działania podejmowane w celu określenia okoliczności, czy też rozmiaru szkody)
  • Zwrot kosztów, które zostały podjęte na rzecz zapobiegania powiększaniu się szkód
  • Koszty związane z obroną sadową

Warto dodać, że podstawowy pakiet ubezpieczenia OC może zostać rozszerzony. Między innymi rozszerzenie to dotyczy odpowiedzialności członków spółki kapitałowej:

  • Dotyczące zobowiązań podatkowych
  • Z tytułu kar administracyjnych
  • Z tytułu roszczeń ze strony udziałowców większościowych
  • W skład ochrona ubezpieczeniowej OC mogą wchodzić także roszczenia skierowane do współmałżonków ubezpieczonego, jednak tylko wówczas gdy dotyczą wspólnoty majątkowej. Ubezpieczyciel może także pokryć koszty związane z odzyskaniem dobrego imienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *