Ubezpieczenie OC świadczących niemedyczne usługi zdrowotone

Najtańsze obowiązkowe ubezpieczenie OC świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej. Składki dopasowane do Twoich potrzeb. Najlepsze OC to bezpieczeństwo i minimalne ryzyko. Ubezpieczenie OC świadczeniodawców niebędących podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielających świadczeń opieki zdrowotnej zawarte z nami to duże zniżki.

Ubezpieczenie OC świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej przeznaczone jest dla tych świadczeniodawców, którzy zajmują się świadczeniami opieki zdrowotnej zawartych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej pokrywanych przez środki publiczne. Podmiotami ubezpieczenia w tym rozumieniu mogą być osoby fizyczne, które wykonują działalność gospodarczą związaną z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz mają w tym zakresie fachowe uprawnienia. Ponadto nie mogą być one podmiotami działającym w ramach ustawy o działalności leczniczej. Adresatami powyższego ubezpieczenia mogą być także podmioty zajmujące się zaopatrywaniem w środki pomocnicze i wyroby medyczne. Posiadanie ubezpieczenia OC świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej oprócz spełnienia obowiązku wymaganego i określonego w ustawie, znaczenie przyczynia się do pozyskania zaufania pośród pacjentów. Co więcej uzyskujemy świadomość, że ryzyko związane z prowadzoną przez nas działalnością medyczną jest mocno zredukowane.

Ads code goes here

Jeśli chodzi o przedmiot ubezpieczenia to jest nim, jak w każdym ubezpieczeniu OC- odpowiedzialność cywilna. W przypadku opisywanego ubezpieczenia OC, odpowiedzialność ta dotyczy szkód, które powstały w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego podmiotu, podczas trwania ubezpieczenia, przy wykonywaniu czynności związanych z świadczeniami zdrowotnymi zgodnymi z wytycznymi umowy o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej. W przypadku opisywanego ubezpieczenia OC możemy mówić o dwóch rodzajach minimalnych sum gwarancyjnych. Kwoty w wysokości 30 tysięcy euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 tysięcy w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, dotyczą świadczeniodawców opieki zdrowotnej. Z kolei sumy 10 tysięcy euro i 50 tysięcy euro obowiązują podmioty, które realizują czynności związane z zaopatrzeniem w środki pomocnicze i wyroby medyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *