Alianz ubezpieczenie auta

UBEZPIECZENIE OC + AC W INTERNETO­WEJ CENIE!

wylicz
Link4 OC

Tanie OC a polisa Smart Casco na rok już od 49zł

wylicz
MTU ubezpieczenia komunikacyjne

Wprowadzenie danych skanując kod AZTEC dowodu rejestracyjnego

wylicz
youcandrive hestia ubezpieczenie OC

Atrakcyjne ceny dla młodych kierowców poniżej 30-go roku życia.

wylicz

Ubezpieczenie OC świadczących niemedyczne usługi zdrowotone

Najtańsze obowiązkowe ubezpieczenie OC świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej. Składki dopasowane do Twoich potrzeb. Najlepsze OC to bezpieczeństwo i minimalne ryzyko. Ubezpieczenie OC świadczeniodawców niebędących podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielających świadczeń opieki zdrowotnej zawarte z nami to duże zniżki.

Ubezpieczenie OC świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej przeznaczone jest dla tych świadczeniodawców, którzy zajmują się świadczeniami opieki zdrowotnej zawartych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej pokrywanych przez środki publiczne. Podmiotami ubezpieczenia w tym rozumieniu mogą być osoby fizyczne, które wykonują działalność gospodarczą związaną z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz mają w tym zakresie fachowe uprawnienia. Ponadto nie mogą być one podmiotami działającym w ramach ustawy o działalności leczniczej. Adresatami powyższego ubezpieczenia mogą być także podmioty zajmujące się zaopatrywaniem w środki pomocnicze i wyroby medyczne. Posiadanie ubezpieczenia OC świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej oprócz spełnienia obowiązku wymaganego i określonego w ustawie, znaczenie przyczynia się do pozyskania zaufania pośród pacjentów. Co więcej uzyskujemy świadomość, że ryzyko związane z prowadzoną przez nas działalnością medyczną jest mocno zredukowane.

Ads code goes here

Jeśli chodzi o przedmiot ubezpieczenia to jest nim, jak w każdym ubezpieczeniu OC- odpowiedzialność cywilna. W przypadku opisywanego ubezpieczenia OC, odpowiedzialność ta dotyczy szkód, które powstały w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego podmiotu, podczas trwania ubezpieczenia, przy wykonywaniu czynności związanych z świadczeniami zdrowotnymi zgodnymi z wytycznymi umowy o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej. W przypadku opisywanego ubezpieczenia OC możemy mówić o dwóch rodzajach minimalnych sum gwarancyjnych. Kwoty w wysokości 30 tysięcy euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 tysięcy w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, dotyczą świadczeniodawców opieki zdrowotnej. Z kolei sumy 10 tysięcy euro i 50 tysięcy euro obowiązują podmioty, które realizują czynności związane z zaopatrzeniem w środki pomocnicze i wyroby medyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *