Alianz ubezpieczenie auta

UBEZPIECZENIE OC + AC W INTERNETO­WEJ CENIE!

wylicz
Link4 OC

Tanie OC a polisa Smart Casco na rok już od 49zł

wylicz
MTU ubezpieczenia komunikacyjne

Wprowadzenie danych skanując kod AZTEC dowodu rejestracyjnego

wylicz
youcandrive hestia ubezpieczenie OC

Atrakcyjne ceny dla młodych kierowców poniżej 30-go roku życia.

wylicz

Ubezpieczenie OC zawodowe rzeczników patentowych

OC rzeczników patentowych specjalnie dla Ciebie. Cenimy Twój czas oraz pieniądze. Zobacz ile zaoszczędzisz i jak szybko zawrzesz umowę. Pracujesz w tym zawodzie? Szukasz najlepszego ubezpieczenia OC rzecznika patentowego? Zadzwoń i sprawdź. Bogata oferta, tanie składki. Przekonaj się sam.

Ubezpieczenie rzeczników patentowych stanowi obowiązek dla osób, które zatrudnione są w kancelarii patentowej lub które wykonują zawód rzecznika patentowego na podstawie umowy cywilnoprawnej. Inną grupą, wobec której wymaga się wykupienia wspomnianej polisy OC to osoby świadczące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej usługi transgraniczne. Powyższe ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną w zakresie szkód powstałych podczas świadczenia pomocy związanych z własnością przemysłową. W zakres ubezpieczenia nie wchodzą szkody, które zostały wyrządzone przez ubezpieczyciela jego rodzinie- małżonkowi, zstępnemu, wstępnemu, rodzeństwu, osobie spowinowaconej, osobie w stanie przysposobienia oraz jej partnerowi, a także osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu. Ponadto, jeśli szkody zostaną wyrządzone po skreśleniu ubezpieczonego z listy rzeczników patentowych, w okresie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu ubezpieczonego lub szkody te będą wynikiem działań wojennych, zamieszek, czy też aktów terroru wówczas ubezpieczenie również nie obowiązuje.

Ads code goes here

Ubezpieczenie OC rzeczników patentowych musi zostać wykupione nie później niż dzień przed rozpoczęciem czynności związanych z zawodem rzecznika patentowego. Suma gwarancyjna na poziomie minimalnym została ustalona na 50 tysięcy euro w odniesieniu do jednego oraz wszystkich zdarzeń. Więcej o zakresie oraz przedmiocie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych. Dzięki ubezpieczeniu lepiej poprowadzisz swoją działalność gospodarczą, spełnisz wymagane ustawowo wytyczne umożliwiające wykonywanie zawodu rzecznika patentowego, a przede wszystkim uzyskasz ochronę ubezpieczeniową na wypadek wyrządzenia szkód osobom trzecim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *