Alianz ubezpieczenie auta

UBEZPIECZENIE OC + AC W INTERNETO­WEJ CENIE!

wylicz
Link4 OC

Tanie OC a polisa Smart Casco na rok już od 49zł

wylicz
MTU ubezpieczenia komunikacyjne

Wprowadzenie danych skanując kod AZTEC dowodu rejestracyjnego

wylicz
youcandrive hestia ubezpieczenie OC

Atrakcyjne ceny dla młodych kierowców poniżej 30-go roku życia.

wylicz

Ubezpieczenie OC dla rolników i gospodarstw rolnych

Wyszukiwarki ubezpieczeń OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego na najlepszych warunkach. Duże sumy gwarancyjne, dogodne sposoby płatności. Najniższe składki na rynku, formalności zredukowane do minimum. Zapewnimy 100% profesjonalizmu. Zadzwoń i dowiedz się więcej. Najlepsza wyszukiwarka ubezpieczeń OC rolników. Nasze ubezpieczenie OC dla rolnika z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego czeka właśnie na Ciebie.

OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego jest obowiązkowym elementem działalności rolnika. Ustawowo, posiadanie ubezpieczenia OC wymagane jest od rolników indywidualnych (osób fizycznych). W tej ofercie ubezpieczeniowej można liczyć na szeroką ochronę ubezpieczeniową przy zachowaniu bardzo korzystnych cen ubezpieczenia. Ponadto zawarcie nowych ubezpieczeń staje się znaczenie łatwiejsze. Niewątpliwe do korzyści należy również to, że istnieje możliwość automatycznego wznawiania umowy ubezpieczeniowej. Rolnik może otrzymać odszkodowanie jeżeli on, osoba z jego gospodarstwa domowego, osoba pracująca w jego gospodarstwie na skutek wykonywania czynności w gospodarstwie rolnym wyrządzili szkodę, której następstwem jest śmierć, rozstrój lub utrata zdrowia, uszkodzenie ciała lub uszkodzenie bądź zniszczenie mienia.

Ads code goes here

Rolnik może liczyć na wypłatę odszkodowania w kwocie odpowiadającej wysokości szkody, jednak nie może być ono wyższe od sumy gwarancyjnej. Warto zauważyć, że sumy gwarancyjne w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego są bardzo wysokie. Rozróżnić możemy dwa przypadku. Jeśli mówimy o szkodach wyrządzonych na osobie, to suma gwarancyjna wynosi aż 5 milionów euro. Jest to kwota w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki zawarte są w umowie OC, bez względu na liczbę poszkodowanych osób. Z kolei jeśli chodzi o szkody w mieniu, to wartość sumy gwarancyjnej ustalona została na 1 milion euro. Jest to wartość, która podobnie jak w poprzednim przypadku dotyczy jednego zdarzenia, którego następstwa widnieją w umowie ubezpieczeniowej, bez względu na liczbę poszkodowanych.

Ubezpieczenie OC dla rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego zawiera się na 12 miesięcy. Dotyczy ono najczęściej właściciela gospodarstwa, jednak ubezpieczenie obowiązuje także jego dzierżawców lub najemców. Więcej informacji o ubezpieczeniu OC dla rolników znaleźć można w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *