Alianz ubezpieczenie auta

UBEZPIECZENIE OC + AC W INTERNETO­WEJ CENIE!

wylicz
Link4 OC

Tanie OC a polisa Smart Casco na rok już od 49zł

wylicz
MTU ubezpieczenia komunikacyjne

Wprowadzenie danych skanując kod AZTEC dowodu rejestracyjnego

wylicz
youcandrive hestia ubezpieczenie OC

Atrakcyjne ceny dla młodych kierowców poniżej 30-go roku życia.

wylicz

Ubezpieczenie OC agenta nieruchomości – masz agencję nieruchomości?

Wysokie rabaty. Sprawdzony ubezpieczyciel. Najkorzystniejsze ubezpieczenie OC pośrednika w obrocie nieruchomościami tylko u nas. Nasze OC to komfort pracy i minimum formalności. Ochraniamy Ciebie, jak i Twoich pracowników. Zawarcie OC pośredników w obrocie nieruchomościami to minimum formalności. Wystarczy wniosek online i jesteś o krok od zawarcia umowy.

W tym przypadku zakresem ubezpieczenia OC objęta jest odpowiedzialność cywilna pośrednika w obrocie nieruchomościami za szkody powstałe w wyniku działania bądź zaniechania ubezpieczonego, podczas trwania umowy ubezpieczeniowej, w wyniku wykonywania czynności pośrednictwa. Jeżeli ubezpieczony przy czynnościach związanych z pośrednictwem korzysta z pomocy innych osób, wówczas ubezpieczenie OC dotyczy również szkód wyrządzonych przez działanie bądź zaniechanie tych osób. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC ustaliło minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia na kwotę 25 tysięcy euro w odniesieniu do jednego zdarzenia i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia.
OC pośrednika w obrocie nieruchomościami należy do grupy ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej o charakterze obowiązkowym.

Ads code goes here

Przede wszystkim wspomnieć należy o rozszerzeniach, które obowiązują wraz z wejściem w życie nowego Rozporządzanie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami. Po pierwsze trzeba zwrócić uwagę na rezygnację z prawa ubezpieczyciela do dochodzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania za szkodę, a więc prawa do regresu, w przypadkach kiedy wspomniana szkoda powstała w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego, lub osób, za które ubezpieczony jest odpowiedzialny.

Po drugie, najnowsza poprawka w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC pośrednika w obrocie nieruchomościami mówi o ochronie, w przypadkach kiedy szkoda jest wynikiem umyślnej winy osób pracujących pod nadzorem ubezpieczonego. Zachowane zostaje prawo regresu do tych osób. Warto także zwrócić uwagę na zakres terytorialny oferowanego ubezpieczenia. Może ono dotyczyć terytorium Polski, krajów Unii Europejskiej lub też krajów, będących członkami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.

Istnieje również możliwość wykupienia ubezpieczenia uzupełniającego. Jednym z ryzyk, o które można rozszerzyć nasze ubezpieczenie jest OC obejmujące szkody powstałe w wyniku wykonywania czynności pośrednictwa przez ubezpieczonego, a które związane są z posiadaniem, najmem bądź użytkowaniem pomieszczeń biurowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *