Ubezpieczenie OC dla nauczycieli, wychowawców itp.

Jesteś nauczycielem? Szukasz optymalnego OC? Zadzwoń do nas! Oferujemy OC placówek dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych oraz nauczycieli, wychowawców i opiekunów niewielkim kosztem. Z nami zaoszczędzisz. Bądź odpowiedzialny i przezorny. Polisa OC pasująca do Twoich oczekiwań.

To ubezpieczenie przeznaczone jest dla wszystkich podmiotów wykonujących czynności dydaktyczno-wychowawcze lub opiekuńcze. Ubezpieczonym może być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna. Adresatem tego rodzaju OC może być także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, pod warunkiem, ze wykonuje czynności o charakterze wskazanym powyżej. Wśród adresatów tego ubezpieczenia wyróżnia się szkoły, przedszkola, placówki opiekuńczo- wychowawcze oraz nauczycieli, opiekunów, a także osoby, wspomagające proces nauczania.

Ads code goes here

Będąc posiadaczem powyższego ubezpieczenia OC nauczyciel zyskuje poczucie bezpieczeństwa, gdyż w przypadku wyrządzenia szkody uczniowi lub innej osobie trzeciej, to ubezpieczyciel zobowiąże się do wypłaty rekompensaty. Oprócz ograniczana ryzyka związanego z prowadzoną działalnością w zakresie zadań dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych, możemy także dostosować wymiar ochrony ubezpieczeniowej do swoich preferencji. Umożliwia to znaczna ilość dodatkowych klauzul, o które możemy rozszerzyć naszą umowę. Co więcej w przypadku decyzji o zawarciu zbiorowej formy ubezpieczenia możemy liczyć na zniżki od ubezpieczyciela.

Przedmiot ubezpieczenia OC placówek dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych oraz nauczycieli, wychowawców i opiekunów stanowi odpowiedzialność cywilna względem osób trzecich, za szkody, którymi te osoby zostały obarczone, powstałe w wyniku czynu niedozwolonego podczas wykonywania czynności określonych powyżej. Charakteryzując to ubezpieczenie OC, warto wspomnieć o najkorzystniejszych rozszerzeniach, o które można wzbogacić umowę za pomocą dodatkowej składki. Ochrona może objąć następujące szkody:

  • Powstałe w wyniku wypadku przy pracy, a które dotyczyły pracowników ubezpieczonego
  • Powstałe w rzeczach ruchomych lub nieruchomościach, z których korzystał ubezpieczony podczas wykonywania czynności dydaktyczno- wychowawczych bądź opiekuńczych
  • Dotyczące rzeczy pozostawionych w szatni
  • Dotyczące zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia dokumentów
  • Powstałe poza granicami kraju

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *