Alianz ubezpieczenie auta

UBEZPIECZENIE OC + AC W INTERNETO­WEJ CENIE!

wylicz
Link4 OC

Tanie OC a polisa Smart Casco na rok już od 49zł

wylicz
MTU ubezpieczenia komunikacyjne

Wprowadzenie danych skanując kod AZTEC dowodu rejestracyjnego

wylicz
youcandrive hestia ubezpieczenie OC

Atrakcyjne ceny dla młodych kierowców poniżej 30-go roku życia.

wylicz

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – OC – dla klienta korporacyjnego

Najlepsze ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla klienta korporacyjnego. Kup i zapewnij sobie ochronę. Nasza firma to niskie koszty i kompleksowa obsługa. Nie czekaj, zadzwoń i wykup ochronę. Ubezpieczenie OC dla klientów korporacyjnych jakiego jeszcze nie widziałeś. Zobacz co dla Ciebie przygotowaliśmy.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla klienta korporacyjnego przeznaczone jest dla osób prawnych, ale także dla jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ale także dla osób fizycznych, którzy zajmują się prowadzeniem działalności gospodarczej. Posiadając powyższą polisę OC, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej oraz posiadania mienia, które wykorzystywane jest podczas prowadzenia tej działalności możemy liczyć na ochronę majątku przed następstwami szkód wyrządzonych osobie trzeciej. Ubezpieczyciel zobowiązuje się w takich sytuacjach do zlikwidowania szkody. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w tym zakresie zapobiega nadmiernemu obciążeniu majątku ubezpieczonego. Co więcej coraz częściej posiadanie polisy ubezpieczeniowej OC stanowi obowiązek jeśli chodzi o możliwość zwierania umów handlowych cz też dopuszczenie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Taka umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej powinna mieć określony zakres ubezpieczenia oraz wysokość sumy gwarancyjnej odpowiadającej charakterowi działalności gospodarczej.

Ads code goes here

Przedmiot polisy OC to odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobie trzeciej, powstałe w wyniku wykonywania czynności zawartych w umowie ubezpieczeniowej lub związane z posiadanym mieniem, które w tej działalności się wykorzystuje. Przedmiotem ubezpieczenia może być także inne mienie, jednakże musi być ono zawarte w umowie ubezpieczenia, może być ono następstwem czynu niedozwolonego, a więc mamy tutaj do czynienia z odpowiedzialnością cywilną deliktową. Jeśli natomiast mamy sytuację, w której doszło do niewykonania albo nienależytego wykonania zobowiązania, mówimy o odpowiedzialności kontraktowej.

Warto dodać, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tylko te zdarzenia, który miały miejsce w okresie ubezpieczenia, a także pod warunkiem zgłoszenia roszczeń z tytułu szkód przez te zdarzenia wyrządzonych. Trzeba pamiętać aby stosowne roszczenia zgłosić przed upływem terminu przedawnienia. W przypadku opisywanej polisy OC za wypadek ubezpieczeniowy uznać można śmierć, uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia, uszkodzenie bądź zniszczenia rzeczy. Nadmienić trzeba, że można rozszerzyć zakres odpowiedzialności poza powyższe elementy. Najczęściej jest to dodanie do umowy szkód, które polegają na czystej stracie finansowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *