Alianz ubezpieczenie auta

UBEZPIECZENIE OC + AC W INTERNETO­WEJ CENIE!

wylicz
Link4 OC

Tanie OC a polisa Smart Casco na rok już od 49zł

wylicz
MTU ubezpieczenia komunikacyjne

Wprowadzenie danych skanując kod AZTEC dowodu rejestracyjnego

wylicz
youcandrive hestia ubezpieczenie OC

Atrakcyjne ceny dla młodych kierowców poniżej 30-go roku życia.

wylicz

Ubezpieczenie OC dla brokera ubezpieczeniowego

Jedyne takie OC. Optymalna ochrona, najtańsza składka. Zadzwoń i zamów OC z tytułu wykonywania działalności brokerskiej. Gwarancja łatwych spłat. Od zawarcia umowy OC dzieli Cię kilka kroków. Niedoścignione OC z tytułu wykonywania działalności brokera. Tylko u nas.

Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania działalności brokerskiej przeznaczone jest dla brokerów ubezpieczeniowych. O tym kogo uznaje się za brokera informuje nas ustawa o pośrednictwie finansowym. W myśl tejże ustawy za brokera ubezpieczeniowego uznaję się osobę fizyczną lub prawną, która posiadając zezwolenie odpowiedniego organu nadzoru nad rynkiem finansowym oraz znajdując się na liście brokerskiej wykonuje działalność brokerską. Polisa OC w dużym stopniu przyczynia się zabezpieczenia majątku ubezpieczonego. W przypadku wyrządzenia szkody przez podmiot objęty ubezpieczeniem OC, nie musi on odpowiadać swoim majątkiem. To ubezpieczyciel zobowiązuje się wówczas do naprawienia szkody. Odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje zdarzenia, w następstwie których doszło do wyrządzenia szkody zleceniodawcy, wymienić tutaj można naruszenie jego dóbr osobistych bądź naruszenie tajemnicy brokerskiej.

Ads code goes here

Odpowiedzialność ubezpieczyciela może dotyczyć także szkód powstałych w wyniku wykonywania czynności brokerskich przez ubezpieczonego. Warto także nadmienić, że ten rodzaj ubezpieczenia OC należy do grupy obowiązkowych ubezpieczeń OC. Zawierając polisę ubezpieczeniową z tytułu wykonywania działalności brokerskiej spełniamy ustawowo wymagany obowiązek.

W obrębie opisywanego ubezpieczenia OC mieści się odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe wyniku działalności brokerskiej ubezpieczonego, dotyczy to zarówno szkód powstałych w wyniku działania, jak i zaniechania ubezpieczonego. Ubezpieczenie obejmuje także osoby, które wykonują czynności brokerskie na rzecz ubezpieczonego. Polisa OC posiada ważność zarówno na terenie Polski, jaki i innych krajów Unii Europejskiej. Suma gwarancyjna OC z tytułu wykonywania działalności brokerskiej w odniesieniu do jednego zdarzenia wynosi 1 250 618 euro, w przypadku wszystkich zdarzeń jej wartość jest równa 1 875 927 euro. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu opisywanego ubezpieczenia OC znaleźć można w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania działalności brokerskiej, a także w rozporządzeniach zmieniających.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *