Alianz ubezpieczenie auta

UBEZPIECZENIE OC + AC W INTERNETO­WEJ CENIE!

wylicz
Link4 OC

Tanie OC a polisa Smart Casco na rok już od 49zł

wylicz
MTU ubezpieczenia komunikacyjne

Wprowadzenie danych skanując kod AZTEC dowodu rejestracyjnego

wylicz
youcandrive hestia ubezpieczenie OC

Atrakcyjne ceny dla młodych kierowców poniżej 30-go roku życia.

wylicz

Ubezpieczenie OC architektów oraz inżynierów budownictwa

Pierwszorzędne OC architektów oraz inżynierów budownictwa. Bez zbytnich kosztów, na Twoich warunkach. Potrzebujesz OC architekta lub inżyniera budownictwa? Nie wahaj się, zapytaj nas o ofertę. Działamy szybko. Zapewniamy profesjonalną obsługę. Gwarancja owocnej współpracy.

Jeżeli jesteś architektem, inżynierem budownictwa lub urbanistą wykonującym czynności techniczne w zakresie budownictwa to powyższe ubezpieczenie jest dla Ciebie. Ubezpieczenie OC architektów oraz inżynierów budownictwa jest obowiązkowe dla wszystkich, którzy wykonują budowlane czynności techniczne określone w ustawie Prawo budowlane. Z kolei obowiązek ubezpieczenia wyżej wspomnianych podmiotów wynika z Ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów. W zakresie ochrony ubezpieczeniowej członek izby samorządu zawodowego ubezpiecza się od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą powstać w wyniku jego samodzielnego wykonywania funkcji technicznych. Dzięki polisie OC ubezpieczony uzyskuje stabilność oraz zabezpieczenie.

Ads code goes here

W przypadku wyrządzenia szkód, nie będzie musiał on pokrywać strat we własnym zakresie. Może on liczyć na pomoc ubezpieczyciela, który służy pomocą zarówno w przypadku roszczeń o odszkodowania, ale także na etapie zawierania umowy ubezpieczeniowej.

Szerzej o przedmiocie i zakresie ubezpieczenia OC architektów oraz inżynierów budownictwa przeczytać można w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa. Wspomniana odpowiedzialność cywilna wyraża się w szkodach, jakie powstały w następstwie działania lub zaniechania podmiotów samodzielnie wykonujących czynności techniczne z zakresu budownictwa, podczas trwania umowy OC, w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych zgodnych z posiadanymi uprawnieniami. Warto także nadmienić, że w odniesieniu do jednego zdarzenia, które znajduje się na liście zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, minimalna suma gwarancyjna kształtuje się na poziomie 50 tysięcy euro.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *