Alianz ubezpieczenie auta

UBEZPIECZENIE OC + AC W INTERNETO­WEJ CENIE!

wylicz
Link4 OC

Tanie OC a polisa Smart Casco na rok już od 49zł

wylicz
MTU ubezpieczenia komunikacyjne

Wprowadzenie danych skanując kod AZTEC dowodu rejestracyjnego

wylicz
youcandrive hestia ubezpieczenie OC

Atrakcyjne ceny dla młodych kierowców poniżej 30-go roku życia.

wylicz

Ubezpieczenie OC dla agenta ubezpieczeniowego

Bezkonkurencyjne OC z tytułu wykonywania czynności agencyjnych. Rekordowo niskie składki. Spłaty nigdy nie były takie proste. Najlepsze warunki, tylko u nas. Umowa ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania czynności agencyjnych czeka na Twój podpis. Zadzwoń i sprawdź. Nasza oferta Was zadziwi. Niskie składki, wysokie świadczenia wypłacane zawsze po zdarzeniu.

Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania czynności agencyjnych dotyczy podmiotów wykonujących czynności agencyjne. Warto zaznaczyć, że czynności te muszą być wykonywanie na rzecz co najmniej dwóch zakładów ubezpieczeń oraz dotyczyć muszą tego samego działu ubezpieczeń. Adekwatnie do tego co zawarte zostało w załączniku do ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Przedmiot i zakres ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania czynności agencyjnych dostępny jest w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych, a także w Rozporządzeniu zmieniających Ministra Finansów w tej samej sprawie. Ochrona obejmuje szkody wyrządzone przez ubezpieczonego w następstwie jego działania lub zaniechania. Czynności agencyjne kwalifikujące się do opisywanego ubezpieczenia znaleźć można w ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym wraz z późniejszymi zmianami. W wyżej wspomnianym Rozporządzeniu zostały określone także minimalne sumy gwarancyjne dotyczące ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania czynności agencyjnych. W odniesieniu do jednego zdarzenia wynosi ona 1 250 618 euro. Z kolei w odniesieniu do wszystkich wydarzeń jej wartość to 1 875 927 euro.

Ads code goes here

Jeżeli ubezpieczony wykonuje czynności agencyjne przy pomocy innych osób, wówczas osoby te również objęte są wyżej wspomnianym ubezpieczeniem OC. Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania czynności agencyjnych należy zawrzeć najpóźniej w dniu, w którym agent podpisuje umowę agencyjną z drugim zakładem ubezpieczeń. Jest to umowa, dla której nie jest wymagane wypowiedzenie agenta. Warto pamiętać, że nie ulega ona automatycznemu przedłużeniu na kolejne okresy. Należy pamiętać, aby wznowić umowę ubezpieczeniową przed końcem jej trwania, gdyż w przypadku nie dopilnowania tego obowiązku roszczenia odszkodowawcze mogą nie zostać rozpatrzone na naszą korzyść. W takiej sytuacji ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności. Umowę OC z tytułu wykonywania czynności agencyjnych zawiera się na okres dwunastu miesięcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *