Alianz ubezpieczenie auta

UBEZPIECZENIE OC + AC W INTERNETO­WEJ CENIE!

wylicz
Link4 OC

Tanie OC a polisa Smart Casco na rok już od 49zł

wylicz
MTU ubezpieczenia komunikacyjne

Wprowadzenie danych skanując kod AZTEC dowodu rejestracyjnego

wylicz
youcandrive hestia ubezpieczenie OC

Atrakcyjne ceny dla młodych kierowców poniżej 30-go roku życia.

wylicz

Ubezpieczenie NNW od następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie NNW dostępne dla każdego chętnego – niezależnie od wieku. Ubezpieczony sam wybiera zakres ubezpieczenia, które go interesuje. Niska suma składki, szerokie spektrum ubezpieczenia, ochrona również poza granicami Polski.
Ubezpieczenie NNW, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków to rodzaj ubezpieczenia, które należą do grona ubezpieczeń osobowych, a przedmiotem jego ochrony są zdrowie i życie ubezpieczonego. Ubezpieczeń NNW nie należy jednak mylić z ubezpieczeniami na życie, choć oba te ubezpieczenia należą do tego samego grona – ubezpieczenie na życie również należy do ubezpieczeń osobowych.

Ubezpieczenie nw

Ubezpieczenia NNW dość znacząco różnią się od siebie i w zależności od oferty obejmować mogą:

Ads code goes here
 • uszczerbek na zdrowiu spowodowany podróżowaniem samochodem, wysiadaniem bądź wsiadaniem do pojazdu, a także załadunkiem pojazdu lub jego naprawą na trasie
 • następstwa zawałów
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków, do których doszło podczas
 • uprawiania sportu
 • pobyt w szpitalu
 • trwałe inwalidztwo
 • zwrot kosztów leczenia
 • zwrot kosztów pogrzebu
 • zwrot kosztów ewentualnego transportu zwłok
 • zwrot kosztów wynikających z konieczności zakupu protez lub na przykład wózka inwalidzkiego
 • I wiele, wiele innych.

Ubezpieczeniu NNW można podzielić na dwie główne grupy:

 • ubezpieczenia NNW grupowe
 • ubezpieczenia NNW indywidualne

Ubezpieczeniom grupowym mogą podlegać dzieci i młodzież szkolna albo pracownicy danej firmy. Ubezpieczenie grupowe NNW w przypadku dzieci oraz młodzieży szkolnej najczęściej obejmuje cały rok 24 godziny na dobę – obowiązuje zatem nie tylko w szkole, ale również w domu i na wakacjach.

Ubezpieczenia indywidualne natomiast dotyczą każdego chętnego. Warto pamiętać, że ubezpieczenie NNW obowiązuje nie tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ale również w razie wypadku lub zdarzenia, do którego doszło za granicą.

Cena ubezpieczenia NNW

Chcesz zabezpieczyć swoją przyszłość? Wykup najlepsze ubezpieczenie NNW cena – atrakcyjna dla każdego. Wypadki są nieprzewidywalne, mogą się zdarzyć każdemu. Zapewnij sobie środki na tę okoliczność. Pomogą Tobie, a w razie śmierci, Twojej rodzinie w trudnych chwilach. Tanie ubezpieczenia NNW cena dostosowana do Twoich możliwości.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Przedmiotem ubezpieczenia w tym wypadku jest zdrowie i życie ubezpieczonego. Powstanie prawa do świadczenia ubezpieczeniowego uzależnione jest od zaistnienia nieszczęśliwego wypadku, który spowoduje skutki przewidziane w warunkach ubezpieczenia. Warto też zwrócić uwagę, na fakt, że w przypadku ubezpieczeń NNW możliwe jest uzyskanie świadczenia z kilku polis.

Ubezpieczenia oferowane na rynku

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków można wykupić indywidualnie, jak i grupowo. Pojawiają się też oferty ubezpieczeń rodzinnych, tj. obejmujących ubezpieczonego, jego małżonka lub konkubenta (o ile pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym), dzieci niepełnoletnie lub kontynuujące naukę.

Zazwyczaj ubezpieczenie NNW przewiduje świadczenia w razie śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym przypadku świadczenie otrzymuje osoba wskazana w umowie ubezpieczenia), trwałego uszczerbku na zdrowiu (w tym przypadku wypłacany jest procent z kwoty ubezpieczenia) czasem też zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji. Oczywiście to, jakie świadczenia przysługują ubezpieczonemu należy sprawdzić w ogólnych warunkach ubezpieczenia, ponieważ każda z instytucji, oferujących tego typu usługi, ofertę kształtuje odmiennie. Często również sam klient ma możliwość zdecydowania na jaką sumę opiewać ma ubezpieczenie, decyzji co do zakresu ubezpieczenia (tzw. klauzule dodatkowe).

Cena ubezpieczeń NNW

Składka na ubezpieczenie obliczana jest w sposób przewidziany w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Zazwyczaj wpływ na jej wysokość ma: wysokość sumy ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia, wiek ubezpieczonego, okres udzielanej ochrony, zawód ubezpieczonego, przysługujące zniżki lub zwyżki taryfowe. O ile w ogólnych warunkach ubezpieczenia jest to przewidziane, możliwa jest zmiana wysokości składki. Z tym, że w tym wypadku musi to być istotna okoliczność, która pociąga za sobą istotna zmianę prawdopodobieństwa wypadku. Składka może być płatna jednorazowo, albo w ratach w zależności od preferencji ubezpieczonego. Terminy płatności zazwyczaj określane są w polisie.

Ubezpieczenia NNW online

Kupno ubezpieczenia NNW online – wygoda i oszczędność czasu. Całkowicie bezpieczne kupno drogą elektroniczną. Szybki wybór ubezpieczenia doskonałego. Ranking najlepszych polis ochrony przed następstwem nieszczęśliwych wypadków. Zobacz gdzie warto starać się o ubezpieczenie NNW online – tylko dobre oferty.

Polisa NNW, czyli polisa od następstw niebezpiecznych wypadków jest jedną z najpopularniejszych polis funkcjonujących na rynku ubezpieczeniowym. Wielu ubezpieczycieli żeby maksymalnie ułatwić zakup swojego ubezpieczenia i pozwolić jak najłatwiej zapoznać się z ofertą proponuje zakup odszkodowania za pomocą Internetu.

Kupno najlepszego ubezpieczenia NNW online

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków może mieć bardzo szeroki i różnorodny zakres. Może obejmować, poza następstwami nieszczęśliwych wypadków również: śmierć ubezpieczonego, do nieszczęśliwego wypadku zaliczyć zawał serca lub udar mózgu, pokryć koszt koniecznych po wypadku operacji plastycznych, może obejmować również pokrycie kosztów zakupu kuli, protez, wózków inwalidzkich i innych pomocy ortopedycznych, zwrot kosztów leczenia i pokrycie kosztów dziennego pobytu w szpitalu.

Warto rozważyć kupno ubezpieczenia NNW nie tylko pod kątem ceny, a również jego zakresu. Zakup polisy online jest o tyle wygodny, że pozwala nam na zakup najlepszej, dostosowanej do naszych potrzeb i możliwości finansowych polisy bez wychodzenia z domu. Wystarczy wypełnić wniosek internetowy, w którym szczegółowo określimy zarówno interesujący nas zakres ubezpieczenia, jak i podamy dane wystarczające do precyzyjnego określenia kosztów danej oferty. Następnie wybieramy tę, która jest dla nas najatrakcyjniejsza i możemy przejść od razu do finalizacji transakcji.

Sama polisa zostanie nam przesłana pocztą tradycyjną lub elektroniczną, również płatności za polisę możemy dokonać tradycyjnie, elektronicznie lub kartą. Kupno ubezpieczenia online oszczędza mnóstwo czasu, jest bardziej wygodne, a w zamian otrzymujemy produkt, który niczym nie różni się od polisy zakupionej drogą tradycyjną.

Ubezpieczenia OC, AC, NNW – pakiet najlepszej ochrony pojazdu, jego pasażerów oraz kierowcy. Najlepsze i najtańsze ubezpieczenia OC AC NW. Najszersze ubezpieczenia w zasięgu Twojej ręki. Kup online pełną polisę jeszcze dziś i ciesz się pełną ochroną. Szeroki zakres ubezpieczenia w dodatkowej polisie dla każdego.

W Polsce ubezpieczenia komunikacyjne dzielą się na obowiązkowe oraz szereg ubezpieczeń dobrowolnych, wśród których do najpopularniejszych zaliczają się: ubezpieczenie autocasco oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) dla właścicieli pojazdów mechanicznych jest regulowane ustawą sejmową. Oznacza to, że jest ubezpieczeniem obowiązkowym, a oferujący je ubezpieczyciele nie mogą ingerować w podstawowy zakres ochrony, którą zapewnia polisa OC. Ubezpieczenie OC obliguje ubezpieczonego do finansowej naprawy szkody wyrządzonej osobie trzeciej przy udziale samochodu, a będącej następstwem wypadku, do którego doszło z winy ubezpieczonego. Ubezpieczenie jest obowiązkowe i regulowane ustawą, dlatego przy wyborze OC warto kierować się głównie jego ceną.

Ubezpieczenie AC

Najpopularniejsze ubezpieczenie komunikacyjne wśród ubezpieczeń dobrowolnych to ubezpieczenie autocasco. Zakres ochrony AC różni się w zależności od firmy ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie ma na celu ochronę samochodu wraz z jego wyposażeniem w przypadku zniszczenia lub kradzieży. Może obejmować likwidację skutków: pożaru, eksplozji, lawiny, gradu, powodzi, burzy, aktów wandalizmu lub odszkodowanie w przypadku kradzieży.

Zakres obejmować może również ochronę fotelika samochodowego, opon, szyb oraz instalacji gazowej. Zakres ubezpieczenia AC nie jest regulowany, dlatego przed zdecydowaniem się na konkretne ubezpieczenie warto przyjrzeć się ofercie różnych ubezpieczycieli i za jedyne kryterium nie przyjmować ceny, a głównie zakres ochrony.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest drugim najpopularniejszym dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym. Ubezpieczenie obejmuje ochroną życie oraz zdrowie kierowcy wraz z pasażerami. Ubezpieczenie NNW wypłacane jest w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu pasażerów lub kierowcy oraz w wypadku ich śmierci. Polisa NNW obejmować może nie tylko pasażera i kierowcę siedzących w pojeździe podczas ruchu, ale również przy wsiadaniu/wysiadaniu z pojazdu, naprawy pojazdu na drodze lub podczas postoju.

Indywidualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Zabezpiecz siebie i swoją rodzinę w razie nieprzewidzianych wypadków. Ciesz się szerokim zakresem ochrony i niską składką. Bez zbędnych wymagań. Ubezpieczenie nnw indywidualne, całodobowa ochrona, w kraju i zagranicą, ubezpieczenie w pracy i poza nią, dla każdego, dla Ciebie, uproszczone procedury. Najlepsze ubezpieczenia nnw indywidualne online.

Na co dzień jesteśmy narażeni na różnego typu wypadki a ich następstwa mogą postawić nas w bardzo trudnej sytuacji. W związku z tym najszybciej jak jest to tylko możliwe, warto wykupić ubezpieczenie nnw indywidualne. W przypadku jakichkolwiek nieszczęśliwych zdarzeń będziemy mogli liczyć na wypłacenie odszkodowania, a tym samym zapewnimy sobie i swoim bliskim godziwą przyszłość i niezbędne środki finansowe.

Zagadnienia których dotyczy nnw indywidualne:

 • zgon w następstwie nieszczęśliwych wypadków,
 • uszczerbek na zdrowiu o stopniu trwałym będący efektem nieszczęśliwego wypadku,
 • pokrycie kosztów leczenia, oraz pakietów pielęgnacyjnych niezbędnych w razie wypadku,
 • śmierć ubezpieczonego wypadku komunikacyjnym, w zakładzie pracy lub spowodowane zawałem serca bądź udarem,
 • pobyt w szpitalu w kraju lub na terenie Unii Europejskiej,
 • interwencje chirurgiczne,
 • śpiączka w którą ubezpieczony zapadł w efekcie nieszczęśliwego wypadku,
 • zgon męża lub żony,
 • śmierć dziecka,
 • trwała oraz całkowita niezdolność do pracy,
 • przerwanie studiów przez dziecko.

Oczywiście wszystkie powyższe sytuacje są związane z nieszczęśliwymi wypadkami i warunkują otrzymanie odszkodowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *