Alianz ubezpieczenie auta

UBEZPIECZENIE OC + AC W INTERNETO­WEJ CENIE!

wylicz
Link4 OC

Tanie OC a polisa Smart Casco na rok już od 49zł

wylicz
MTU ubezpieczenia komunikacyjne

Wprowadzenie danych skanując kod AZTEC dowodu rejestracyjnego

wylicz
youcandrive hestia ubezpieczenie OC

Atrakcyjne ceny dla młodych kierowców poniżej 30-go roku życia.

wylicz

Kary za brak OC!

Posiadasz samochód, motocykl, przyczepkę czy też ciągnik rolniczy? Koniecznie wykup ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Ważne OC to w Polsce obowiązek. Brak ważnego OC pojazdu grozi karą i zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz odholowaniem pojazdu. Brak OC w przypadku kolizji sprawia, że kierujący musi pokryć wszelkie koszta wypadku (odszkodowanie, leczenie, postępowanie sądowe). Jeśli dojdzie do kolizji a kierowca nie posiada ważnego OC kare nałoży Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Brak polisy zostanie zawsze wykryte dzięki systemowi komputerowemu. Polisa OC to ochrona przed finansowymi konsekwencjami wypadków i kolizji.

Każdy użytkownik pojazdu mechanicznego ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC. Istotne jest byśmy zawsze, gdy mamy zamiar kierować pojazdem, mieli przy sobie ważną polisę. Brak ubezpieczenia jest karalny. Wysokość opłat  jest ustalana na dany rok kalendarzowy.

Ads code goes here

Pamiętajmy, że jeśli nawet nasz samochód stoi na parkingu, w warsztacie czy garażu i nie jest w ruchu, to i tak mamy obowiązek go ubezpieczyć. Jeżeli jest zarejestrowany w Polsce, musimy wykupić polisę OC.

Obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC mają właściciele pojazdów takich jak:

 • Samochód
 • Motocykl
 • Motorower
 • Przyczepa
 • Ciągnik rolniczy
 • Pojazd wolnobieżący

Wyjątek stanowi rolnik i jego pojazdy wolnobieżące, jeżeli używa ich w związku z posiadaniem i użytkowaniem gospodarstwa rolnego.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oszacował, że w Polsce porusza się około 220 tys. nieubezpieczonych pojazdów. Statystyki są bezlitosne. Kierowcy tych pojazdów rocznie powodują aż 6 tys. wypadków czy kolizji. Przez to, po kieszeniach obrywa się innym użytkownikom aut.

Wykupienie OC chroni kierowce przed materialnymi konsekwencjami spowodowanych wypadków czy też mniejszych kolizji. Kiedy kierowca- sprawca posiada ważną polisę OC, kierowca- poszkodowany ma możliwość uzyskania odszkodowania bezpośrednio od ubezpieczyciela. Sprawca wypadku zwolniony jest od wypłacenia odszkodowania z własnej kieszeni. Co ciekawe ochroną nie jest objęte tylko poruszanie się pojazdu, ale również: wsiadanie i wysiadanie z pojazdu, jego załadunek i rozładunek oraz zatrzymanie, postój i garażowanie.

Ubezpieczenie funkcjonuje w sytuacji, kiedy zaistniała szkoda na osobie jak i na mieniu, powstała szkoda jest wynikiem działania kierowcy oraz w sytuacji kiedy wina nie leży wyłącznie po stronie poszkodowanego.

 Co nam grozi za brak OC?

Za nieposiadanie ważnego OC grożą nam bardzo duże kary. Ich wysokość zależy od upłynięcia terminu ważności OC.

Do kontrolowania nas i sprawdzania wszystkich naszych dokumentów uprawnienia posiada:

 • Policja
 • Organy celne
 • Inspekcja Transportu Drogowego
 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
 • Wydziały komunikacji
 • Straż Graniczna

Jeżeli podczas kontroli okaże się, że nie mamy ważnego OC, nasz dowód rejestracyjny zostanie zatrzymany. Natomiast nasze auto zostanie odholowane na policyjny parking depozytowy. Za  wszystkie  poniesione koszty będziemy musieli zapłacić z własnej kieszeni. Nieubezpieczony kierujący pojazdem mechanicznym albo rolnik prowadzący gospodarstwo rolne, w przypadku spowodowania wypadku bądź  kolizji,  będzie musiał pokryć koszty odszkodowania, leczenia lub ewentualnego procesu sądowego. Wysokość odszkodowania może być dużo wyższa, niż kara za brak ważnego ubezpieczenia.

Kary naliczane do 1 stycznia 2012

W wyliczeniu wysokości kary pod uwagę brane były różne czynniki, na przykład kurs euro czy rodzaj użytkowanego pojazdu. Samochody osobowe płaciły- 500 euro, ciężarowe- 800 euro, a pozostałe pojazdy 100 euro.

Następnym czynnikiem był okres użytkowania pojazdu bez ważnej polisy:

 • do 3 dni – opłata wynosiła: 20% kwoty uzależnionej od rodzaju pojazdu
 • od 3 do 14 dni – opłata wynosiła: 50% kwoty uzależnionej od rodzaju pojazdu
 • powyżej 14 dni – opłata wynosiła: 100% kwoty uzależnionej od rodzaju pojazdu

Zmiany sposobu naliczania kar od 2012 r

Nastąpiły zmiany naliczania kar za brak ważnej polisy OC. Kary są obliczane na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę, a nie na podstawie kursu euro, jak było do tej pory.

Nowe kary za brak ważnego ubezpieczenia OC dla poszczególnych pojazdów wynoszą:

 • samochody osobowe –  około 3 000 zł ( dwukrotność minimalnego miesięcznego wynagrodzenia)
 • samochody ciężarowe i autobusy – 4 500 zł (trzykrotność minimalnego wynagrodzenia)
 • motocykle – 500 zł (jedna trzecia minimalnego wynagrodzenia)

Użytkownik pojazdu mechanicznego bez ważnej polisy OC zapłaci również o wiele więcej w przypadku spowodowania wypadku, niż ten przed rokiem 2012. Spowodowane jest to tym, że kara jest nakładana przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Zobowiązany jest on do dochodzenia od sprawcy odszkodowania dla poszkodowanego. Musi również wyegzekwować koszty, które poniósł w związku  z wypłatą odszkodowania.

Uruchomione także zostało nowe narzędzie informatyczne. Pozwoli ono na stałe monitorowanie bazy danych klientów polis OC. Podczas kontroli drogowej nieubezpieczony samochód zostanie zawsze wykryty przez system komputerowy Funduszu.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny posiada aktualne dane prawie 100% ubezpieczonych. Zakłady ubezpieczeniowe w terminie dwóch tygodni mają obowiązek przesyłać informacje o sprzedaży polisy do UFG.

Planowane kampanie informacyjne, które ukazują nieubezpieczonym wagę problemu i przeróżne konsekwencję są również ważnym elementem strategii marketingowej. Wykupienie polisy jest korzystne dla wszystkich kierowców, ponieważ stanowi tak naprawdę ich ochronę przed finansowymi skutkami wypadków czy kolizji. Dlatego ważne jest, abyśmy zaraz po wykupieniu ubezpieczenia OC, pamiętali by mieć je zawsze przy sobie!